Μάθε Γαλλικά με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο

ici on parle français
Τα γαλλικά είναι μια εύκολη γλώσσα γιατί δεν έxουν δύσκολη γραμματική, δεν έχουν
 ιδιωματισμούς και η προφορά έχει κανόνες που ισχύουν παντού.
Με το gallika.gr θα πάρετε γερές βάσεις για να προχωρήσετε στα διπλώματα.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα μάθετε την προφορά. Όταν λέμε π.χ ότι το ai προφέρεται ε,
το ei προφέρεται ε και το oi προφέρεται ουά, αυτό ισχύει παντού και πάντα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μάθουμε τη γραμματική, όχι για να την αποστηθίσουμε,
αλλά να την καταλάβουμε.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα κάνουμε διαλόγους της καθημερινότητας, που περιέχουν
το λεξιλόγιο που απαιτείται στο πρώτο δίπλωμα, το Α1, και την εφαρμογή της
γραμματικής σε απλή μορφή.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, οι διάλογοι στο Παρίσι συμπληρώνουν
την ύλη για την προετοιμασία του Α1.
Το Α1 δίνεται Δεκέμβρη και Μάιο από το Γαλλικό Ινστιτούτο
και μόνο το Μάιο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
και περιλαμβάνει:
(όπως και τα μεγαλύτερα διπλώματα με μεγαλύτερες βέβαια απαιτήσεις):
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (όπως σας έχω στις 8 συναντήσεις)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (όπως τα προφορικά στις 8 συναντήσεις
που σας λέω να τα γράφετε σαν εκθεσούλα)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (όπως τα προφορικά που είπαμε παραπάνω) 
ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (ακουστικό, όπως σας έχω στους διαλόγους στο 
Παρίσι)
Αυτά όμως δεν φτάνουν για να δώσετε το Α1
Πρέπει να κάνετε τεστ για να προετοιμαστείτε.
Μπορεί να είναι το επόμενο gallika.gr. Θα το φτιάξω αν σας ενδιαφέρει.
Θα είμαστε σε επαφή.
A bientôt
Catherine
  .