Γαλλικά – Ελληνικά

ελλάδα γαλλία    
Français grec
 
Στα γαλλικά υπάρχουν πολλές λέξεις με ελληνική προέλευση.
la géometrie η γεωμετρία
la biologie η βιολογία
la chimie η χημεία
la physique η φυσική
l'astronomie η αστρονομία
l'analyse η ανάλυση
la catastrophe η καταστροφή
la crise η κρίση
l'anatomie η ανατομία
le racisme ο ρατσισμός
la bibliographie η βιβλιογραφία
pédagogique παιδαγωγικός
éthique ηθικός
la parenthèse η παρένθεση
la psychologie η ψυχολογία
la pédiatrie η παιδιατρική
l'opthalmologie η οφθαλμολογία