Πώς να διαβάσω για τα γαλλικά

images     Μιλάμε γαλλικά, είναι εύκολο francophonie pos na diavaso
Για τον καλύτερο δυνατό τρόπο μελέτης γαλλικών διαβάστε τις προτεινόμενες οδηγίες μας.
Salut! Γεια!
Καλώς ήρθατε στο gallika.gr!
Πήρατε ένα πρόγραμμα που θα σας δώσει αφενός γερές βάσεις στα γαλλικά και  
αφετέρου πολύ γρήγορη πρόοδο. Παρατηρώ ότι η διδασκαλία των γαλλικών γίνε-
ται είτε με μεγάλη καθυστέρηση στα πρώτα στάδια, είτε με παράλειψη των κανόνων
της προφοράς και εκμάθηση χωρίς επιμονή, με σκοπό να προχωρήσουν οι μαθητές 
πιο γρήγορα. Όμως οι βάσεις είναι το παν. Εξίσου σημαντική είναι και η πρόοδος 
ώστε ο μαθητής να μαθαίνει καινούργια πράγματα και να μην πλήττει.
Θα είμαι μαζί σας με οδηγίες από την αρχή μέχρι το τέλος και για κάθε κεφάλαιο ξε-
χωριστά, έτσι που να μην έχετε καθόλου απορίες ούτε δυσκολίες.
To να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα δεν είναι δύσκολο. Η βασική προϋπόθεση είναι 
ΜΙΑ: Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ!
Kι αυτό, γιατί το μυαλό μας δεν είναι υπολογιστής να αποθηκεύει αυτόματα ότι διαβάζει.
Με ποιο τρόπο όμως θα κάνετε επανάληψη;
Όπως κάθε σωστή δουλειά χρειάζεται πρόγραμμα, έτσι και στο gallika.gr θα διαβάσε-
τε με ΣΥΣΤΗΜΑ.
Επειδή όμως το σύστημα είναι δουλειά  που οργανώνεται από το δάσκαλο, θα σας
εξηγήσω με λεπτομέρειες με ποιο τρόπο θα διαβάσετε για να μάθετε γρήγορα, σωστά
και εύκολα τα γαλλικά.
Πριν αρχίσετε τα μαθήματα, κοιτάξτε προσεκτικά την αρχική σελίδα, δείτε πώς είναι  η
δομή της γλώσσας, ακούστε ένα τραγούδι αργό, όπως το main dans la main του
Christopheπροσπαθήστε να το τραγουδήσετε λέγοντας το γαλλικό ρ όπως το ακού-
τε, τα ν με τη μύτη που είναι γραμμένα με μπλε χρώμα, παρατηρήστε τα κόκκινα γράμ-
ματα που όπως θα δείτε στην προφορά δεν προφέρονται και εξοικειωθείτε λίγο-λίγο 
με τη δομή της γλώσσας που σε λίγο θα μπορείτε να μιλήσετε.
ΑΛΦΑΒΗΤΑ
Την  αλφαβήτα είναι χρήσιμο να τη μάθετε, για να ξέρετε πώς προφέρεται το κάθε   
γράμμα.Έχει 26 γράμματα, είναι ίδια με την αγγλική, αλλά τα περισσότερα γράμματα
προφέρονται διαφορετικά.
Πρέπει να προσπαθήσετε να πείτε με σωστή προφορά τα γράμματα που σας τονίζω 
στο βίντεο. Η προφορά είναι το παν.΄Οση άνεση και να αποκτήσετε στα γαλλικά, αν 
δεν προφέρετε σωστά, αφενός δεν θα καταλαβαίνετε τα ακουστικά cd και αφετέρου αν
συνηθίσετε κάτι λάθος, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα μετά. Γι΄ αυτό αργά και σωστά είναι
το πρώτο που πρέπει να κάνετε και μετά που θα αποκτήσετε μια άνεση, θα πηγαίνετε
πιο γρήγορα.
Ανοίξτε τετράδιο.
Γράψτε την αλφαβήτα με ωραία γράμματα και πείτε την με ματίτσες, δηλαδή και απ'έξω  
και από μέσα. Αν τη λέτε απ'έξω με λάθος προφορά, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Με 
τη μία δεν μαθαίνει κανείς σωστά. Τέλος, όσο θα προχωράτε στους κανόνες προφο-
ράς, θα ξανακάνετε ανάγνωση την αλφαβήτα και όλους τους προηγούμενους κανόνες 
μέχρι που να σας φαίνονται πολύ εύκολοι.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ
Πρώτα πρώτα διαβάζετε τον κανόνα, ακούτε το ηχητικό και επαναλαμβάνετε τέσσερις 
πέντε φορές. Αφού ακούσετε τον εαυτό σας να το λέει όπως το ακούει, γράφετε στο
 τετράδιο (μετά την αλφαβήτα), τους κανόνες αλλά με τίτλους, όχι αναλυτικά π.χ:
Όλα στη λήγουσα
Το h δεν προφέρεται
Μπλε με τη μύτη
Τώρα που ασχολήθηκα με ιντερνετικά μαθήματα, είδα κάποια sites εκμάθησης από το 
ίντερνετ (στην Αγγλία αγγλοαγγλικά και στη Γαλλία γαλλογαλλικά) που λένε να επανα-
λαμβάνεις την κάθε λέξη ή πρόταση 30 με 40 φορές. Εγώ, (το έκανα και στο φροντι-
στήριο) σας λέω να το λέτε το πολύ πέντε φορές και να προχωράτε, ΑΛΛΑ  να ξαναγυ-
ρίζετε από την αρχή πριν μπείτε στον επόμενο κανόνα για να κάνετε επανάληψη. Θα τα
λέτε κάθε φορά και καλύτερα, και θα αρχίσουν να εντυπώνονται στο μυαλό σας χωρίς
να το καταλάβετε.
Τα παραπάνω ισχύουν κυρίως για την προφορά. Για τη γραμματική, τα κείμενα και  
τους διαλόγους θα σας πω παρακάτω πώς να τα διαβάσετε για να τα μάθετε...
Des mots, des phrases           Λέξεις, φράσεις
Τελειώσατε τους κανόνες προφοράς; Μπράβο σας! Διαβάζετε άνετα, χωρίς να 
συλλαβίζετε; Τι σημαίνουν οι λέξεις, δεν μας νοιάζει και πολύ, είναι το όχημα για να
μάθουμε να διαβάζουμε. Άλλωστε δεν έχουν μεταξύ τους λογική σύνδεση, δεν 
ανήκουν σε μια ομάδα και δεν μπορεί να θυμάται κανείς τι σημαίνουν. Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει και στο des mots des phrases. Δεν έχει αυτό το κεφάλαιο σκοπό να μά-
θετε τις λέξεις, αλλά πρωτίστως την ανάγνωση με άνεση. Παράλληλα όμως το μυαλό
συγκρατεί το le το la το les , καταλαβαίνει ότι είναι άρθρα (και να μην θυμόσαστε
τι είναι τα άρθρα σας τα εξηγώ στη ερμηνεία των γραμματικών όρων πριν αρχίσου-
με τη γραμματική) παρατηρεί πώς είναι το ρήμα, το είμαι (je suis), το έχω (j'ai) και 
γενικά η νέα γλώσσα που ξεκινήσαμε να μάθουμε,  δηλαδή τα γαλλικά.
 Άρα προφορά και πάλι προφορά και στο des mots des phrases.
. 
Και στο τετράδιο;  Μμμ... Επιλέξτε να γράψετε (μόνο γαλλικά) όποιες προτάσεις σας 
αρέσουν. Λίγες ή πολλές δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να τις διαβάζετε στο τέλος 
πολύ πολύ άνετα. Θα κρίνετε τον εαυτό σας στην ανάγνωση στο ακριβώς επόμενο 
θέμα που σας έχω, το πρώτο κείμενο για ανάγνωση, που έχει λογική σειρά και είναι
το πρώτο τεστ ανάγνωσης, μα και κατανόησης, μα και εισόδου στην γαλλική γλώσσα
όπως γίνεται με μια μέθοδο διδασκαλίας, όπως κάνουμε δηλαδή  και στο φροντιστή-
ριο. (Και προφορά κάνουμε φυσικά πριν μπούμε στο βιβλίο).
Είστε σίγουροι ότι μάθατε να διαβάζετε πρώτον με άνεση και δεύτερον με σωστή προ-
φορά για να πάμε στο κείμενο;
LECTURE  ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Το κείμενο αυτό ακολουθείται από αναλυτική εξήγηση κάθε λέξης που περιλαμβάνει 
έτσι ώστε να πάρετε την πρώτη εικόνα της γαλλικής γραμματικής. Γι΄αυτό είναι καλό
να διαβάσετε την ανάλυση μέχρι που να καταλάβετε αυτά που σας εξηγώ.
Το τεστ πολλαπλής επιλογής που ακολουθεί θα σας δείξει πόσο κατανοήσατε το κεί-
μενο.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Η γραμματική δεν είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα αλλά και δεν διδάσκεται σήμερα ξεχω-
ριστά από το μάθημα. Γι΄αυτό προσπάθησα και με αυτή την εισαγωγή να την κάνω πιο 
εύκολη, αφού πριν μπείτε στο κεφάλαιο γραμματική, θα έχει μπει στο μυαλό σας μια  
σειρά και μια λογική εξέλιξη της δομής της γαλλικής γλώσσας.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σας είπα ότι η γραμματική στη σύγχρονη διδασκαλία των ξένων γλωσσών προκύπτει 
από ένα διάλογο ή ένα κείμενο αλλά στα πρώτα βήματα είναι απαραίτητο να μάθετε τα
βοηθητικά ρήματα είμαι (être: je suisκαι έχω (avoir: j'aiκαθώς και ένα ομαλό 
ρήμα όπως το parler: je parl(μιλάω).
Τα υπόλοιπα θα σας μείνουν, όσο χρειάζεται, από τις ασκησούλες πολλαπλής επιλο-
γήςΆλλωστε αυτή η γραμματική φτάνει στο επίπεδο Β1 και εμείς δεν δώσαμε ακόμα
Α1.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εδώ πρέπει να ακούτε το ηχητικό και να επαναλαμβάνετε. Μετά να κρατάτε 
σημειώσεις με τις λέξεις, πριν λύσετε το τεστ λεξιλογίου και να τις μαθαίνετε 
γράφοντάς τες στο τετράδιο. (Το μυαλό δεν συγκρατεί μόνο με την ανάγνωση).
Όσο για το προφορικό, άμα έχετε μάθει καλά τις λέξεις θα το φτιάχνετε χωρίς να κοιτάτε
πολύ τις λύσεις. Μετά το λέτε απ΄έξω γράφοντάς το σε τετράδιο σαν εκθεσούλα
(Ρίχνετε ματίτσες στις λύσεις, δεν είναι κακό, και απ'αυτό μαθαίνετε).
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Στο τελευταίο κεφάλαιο θα εξασκηθείτε στο να ακούτε, γι΄αυτό τα ηχητικά πρέπει να τα 
επαναλάβετε πολλές φορές και αφού κατανοήσετε τον κάθε διάλογο, χωρίς να τον 
κοιτάτε αλλά μόνο να τον ακούτε, να λύσετε το τεστ προφορικής κατανόησης.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Μετά τους διαλόγους στο Παρίσι σας έχω χρήσιμες εκφράσεις που θα χρειαστείτε 
αν είσαστε εκεί, γι΄αυτό να τις έχετε μαζί  σας (στο κινητό σας ή στο ipad). Πρόκειται 
για το τι θα χρειαστεί να πείτε (και το λέω moi = εγώ) και τι μπορεί να σας απαντήσουν
(και το λέω le français = ο Γάλλος).
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1200 ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Ανατρέξτε στο λεξικό σας για όποια λέξη δεν θυμόσαστε και λύστε το τεστ όχι με τη 
σειρά αλλά με όποια λέξη σας έρχεται γραπτά ή και χωρίς να γράφετε καθόλου τσε-
κάροντας τον εαυτό σας για να δείτε πόσες λέξεις ξέρετε.
ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
      Au revoir
        ΚΑΙΤΗ