Στίχοι και προφορά για το γαλλικό τραγούδι ‘Ne Me Quitte Pas’ με την Édith Piaf

Édith Piaf                                 Ν(ε) μ(ε) κίτ πα                           Μη μ'αφήνεις
 
Ne me quitte pas                          ν(ε) μ(ε) κίτ πα                           Μη μ'αφήνεις
Il faut oublier                                 ίλ φο τουμπλιέ                       Πρέπει να ξεχάσεις
Tout peut s'oublier                του π(ε) σουμπλιέ             Όλα μπορούν να ξεχαστούν
Qui s'enfuit déjà                         κι σανφουί ντε(ζ)ά              Όσα πετάνε ήδη μακριά
Oublier le temps                            ουμπλιέ λ(ε) τάν                    Ξέχνα τον καιρό
Des malentendus                        ντε μαλαντανντ(ί)                 Των παρεξηγήσεων
Et le temps perdu                    ε λ(ε) τάν περντ(ί)             Και τον καιρό που χάθηκε  
A savoir comment                     α σαβουάρ κομάν               Να καταλάβουμε πώς  
Oublier ces heures                 ουμπλιέ σε ζ (έ)ρ          Θα ξεχάσουμε αυτές τις ώρες  
Qui tuaient parfois                    κι τ(ι)έ παρφουά          που σκότωναν μερικές φορές  
A coups de pourquoi                α κου ντ(ε) πουρκουά           με τα ηχηρά γιατί  
Le coeur du bonheur            λ(ε κ(ε)ρ ντ(ί) μπον(έ)ρ        την καρδιά της ευτυχίας  
Ne me quitte pas (4 fois)     ν(ε) μ(ε) κίτ πα (4 φορές)             Μη μ'αφήνεις  
     
Moi je t'offrirai                       μουά (ζ) (έ) τοφριρέ                  Εγώ θα σου προσφέρω
Des perles de pluie                   ντε πέρλ(ε) ντ(ε) πλουί             Πέρλες από βροχή  
Venues de pays                      β(ε)ν(ί) ντ(ε) πεϊ                   που έρχονται από χώρες  
Où il ne pleut pas                      ου ιλ ν(ε) πλ(έ) πά                    όπου δεν βρέχει  
Je creuserai la terre                   (ζ)(έ) κρ(ε)ζρέ λα τέρ              Θα σκάψω τη γη
 
Jusqu’après ma mort                  (ζ)(ί)σκ απρέ μα μόρ            Μέχρι που να πεθάνω  
Pour couvrir ton corps           πουρ κουβρίρ τον κόρ      Για να καλύψω το σώμα σου
D'or et de lumière                        ντόρ ε ντ(ε) λ(ι)μιέρ               Με χρυσό και φως  
Je ferai un domaine                    (ζ)(ε) φ(ε)ρέ εν ντομέν      Θα φτιάξω ένα μέρος  
Où l'amour sera roi          ου λαμούρ σ(ε)ρά ρουά   Όπου η αγάπη θα είναι βασιλιάς  
Où l'amour sera loi           ου λαμούρ σ(ε)ρά λουά    Όπου η αγάπη θα είναι νόμος  
Où tu seras reine                   ου τ(ι)σ(ε)ρά ρέν                 Όπου θα είσαι βασίλισσα  
Ne me quitte pas (4 fois)              ν(ε) μ(ε) κίτ πα (4 φορές)        Μη μ'αφήνεις  
     
Ne me quitte pas                         ν(ε) μ(ε) κίτ πα                     Μη μ'αφήνεις  
Je t'inventerai                         (ζ)(ε) τενβαντερέ                Θα δημιουργήσω για σένα  
Des mots insensés                     ντε μοζ ενσανσέ                      Λέξεις χωρίς νόημα  
Que tu comprendras             κ(ε) τ(ι) κονπρανντρά          Που εσύ θα καταλαβαίνεις  
Je te parlerai                               (ζ)(ε) τ(ε) παρλ(ε)ρέ                  Θα σου μιλάω  
De ces amants-là                        ντ(ε) σεζ αμάν λά              Γι' αυτούς τους εραστές
Qui ont vu deux fois               κι ον β(ι) ντ(έ) φουά             Που έχουν δει δύο φορές  
Leurs coeurs s'embraser  λ(έ)ρ κ(έ)ρ σανμπραζέ         Τις καρδιές τους να καίγονται
Je te racont'rai                          (ζ)(έ) τ(ε) ρακοντρέ                    Θα σου διηγηθώ
L'histoire de ce roi          λιστουάρ ντ(ε) σ(έ) ρουά      Την ιστορία αυτού του βασιλιά  
Mort de n'avoir pas               μορ ντ(ε) ναβουάρ πά             Που πέθανε επειδή δεν  
Pu te rencontrer                  π(ί) τ(ε) ρανκοντρέ              Μπόρεσε να σε συναντήσει  
Ne me quitte pas (4 fois)            ν(ε) μ(ε) κίτ πα  (4 φορές)         Μη μ'αφήνεις
     
  On a vu souvent                         ονά β(ί) σουβάν              Έχουμε δει πολλές φορές 
 
Rejaillir le feu                         ρ(ε)(ζ)αγίρ λ(ε) φ(έ)         Τη φωτιά να αναβλύζει ξανά
De l'ancien volcan                 ντ(ε) λανσιέν βολκάν           Από ένα αρχαίο ηφαίστειο
Qu'on croyait trop vieux    κόν κρουαγιέ τρο βι(έ)  Που νομίζαμε ότι ήταν πολύ παλιό
Il est paraît-il                               ιλέ παρέ τίλ                      Φαίνεται σαν
Des terres brûlées                 ντε τέρ μπρ(ι)λέ                     Καμμένη γη
Donnant plus de blé          ντονάν πλ(ί) ντ(ε) μπλέ       Που παράγει πιο πολύ σιτάρι
Qu'un meilleur avril           κέν μεγι(έ)ρ αβρίλ           Από ένα ζεστό μήνα του Απρίλη
Et quand vient le soir           ε κάν βιέν λ(ε) σουάρ            Και όταν φτάνει η νύχτα
Pour qu'un ciel flamboie   πουρ κέν σιέλ φλανμπουά         Και ο ουρανός φλέγεται
Le rouge et le noir            λ(ε) ρου(ζ) ε λ(ε) νουάρ          Το κόκκινο και το μαύρο
Ne s'épousent-ils pas          ν(ε) σεπούζ τιλ πά                        Δεν πάνε μαζί
Ne me quitte pas (4 fois)      ν(ε) μ(ε) κίτ πα (4 φορές)           Μη μ'αφήνεις
     
Ne me quitte pas                         ν(ε) μ(ε) κίτ πα                    Μη μ'αφήνεις
Je ne veux plus pleurer             (ζ)(έ)ν β(έ) πλ(ί) πλ(ε)ρέ        Δε θέλω πια να κλάψω
Je ne veux plus parler              (ζ)(έ)ν β(έ) πλ(ί) παρλέ         Δε θέλω πια να μιλήσω
Je me cacherai là                         (ζ)(έ) μ(έ) κασρέ λά            Θα κρυφτώ εκεί
A te regarder                                  α τ(έ) ρ(ε)γκαρντέ           Να σε κοιτάζω
Danser et sourire                     ντανσέ ε σουρίρ         Να χορεύεις και να χαμογελάς
Et à t'écouter                                    ε α τεκουτέ                    Και να σε ακούω
Chanter et puis rire                  (σ)αντέ ε π(ι)ί ρίρ    Να τραγουδάς και μετά να γελάς
 
Laisse-moi devenir                    λες μουά ντ(ε)β(ε)νίρ            Άσε με να γίνω
L'ombre de ton ombre               λόνμπρ(ε) ντ(ε) τον όνμπρ    Η σκιά της σκιάς σου
L'ombre de ta main                     λόνμπρ(ε) ντ(ε) τα μέν       Η σκιά του χεριού σου
L'ombre de ton chien            λόνμπρ(ε) ντ(ε) τον (σ)ιέν      Η σκιά του σκύλου σου
Ne me quitte pas (4 fois)        ν(ε) μ(ε) κίτ πα (4 φορές)          Μη μ'αφήνεις
 
Γαλλικά στο σπίτι
Σε 3 ώρες διαβάζεις και σε 3 μήνες μιλάς!
Κέρδος πάνω από 1000€! 3 χρόνια (x) 10μήνες (x) 50€/μήνα = 1500€*
Ιδανικό για όλη την οικογένεια και όλες τις τάξεις δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου μέχρι το επίπεδο Α2 με τη πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γαλλικών από τον υπολογιστή, το smartphone και το tablet.
Πρωτότυπη ιδέα για δώρο σε μικρούς και μεγάλους.
Για 6 μήνες συνδρομή
29,90€
Για 12 μήνες συνδρομή
49,90€

Τι αγοράζω

Με κάθε αγορά ενός από τα παραπάνω πακέτα αποκτάτε ατομικό λογαριασμό** για πλήρη πρόσβαση στην ύλη.

Αναλυτικά η ύλη περιέχει:

 • 5 βίντεο ενοτήτων
 • 250 σελίδες ύλης με γραμματική, μαθήματα και ασκήσεις
 • 150 συνολικά κεφάλαια
 • 50 ασκήσεις
 • 1500 ηχητικά αποσπάσματα και βοηθήματα
 • 22 γαλλικά τραγούδια με προφορά και μετάφραση
 • 20 διάλογοι στο Παρίσι και τουριστικές πληροφορίες
 • γαλλική κουλτούρα
 • παρέχεται πλήρης υποστηρικτική διαδικασία με email ή μέσω skype
 • με προφορά στα ελληνικά σε όλα τα μαθήματα
 • τεστ λεξιλογίου
 • τεστ γραπτής κατανόησης
 • τεστ προφορικής κατανόησης
 • παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
 • λεξικό 1200 λέξεων
* Η εκτίμηση του κέρδους αναφέρεται σε παρακολούθηση εντατικού φροντιστηρίου για τρία τουλάχιστον χρόνια.
** Ο κάθε λογαριασμός χρήστη επιτρέπει πρόσβαση σε όλη την ύλη μόνο για τον ίδιο