Eurovision 2017: Στίχοι και προφορά για το τραγούδι της Γαλλίας ‘Requiem’ από την Alma

REQUIEM Eurovision 2017 ALMA

Des amours meurent, des amours naissent

Ντε ζ αμούρ μ(έ)ρ, ντε ζ αμούρ νέσ(ε) Αγάπες πεθαίνουν, αγάπες γεννιούνται

Les siècles passent et disparaissent

Λε σιέκλ πάς ε ντισπαρέσ(ε) Οι αιώνες περνούν και εξαφανίζονται
 

Ce que tu crois être la mort

Σ(ε) κ(ε) τ(ι) κρουά έτρ(ε) λα μόρ ΄Οτι πιστεύεις πως είναι θάνατος

C'est une saison et rien de plus

Σέ τ (ί)ν σεζόν ε ριέν ντ(ε πλ(ί)ς Είναι απλά μια εποχή και τίποτε άλλο

Un jour lassé de cette errance

Εν (ζ)ούρ λασέ ντ(ε) σετ εράνσ(ε) Μία κουρασμένη μέρα αυτής της περιπλάνησης

Tu t'en iras, quelle importance

Τ(ι) τάν ιρά, κελ ενμπορτάνς Θα φύγεις, τι σημασία έχει

Car la terre tournera encore

Καρ λα τέρ τουρν(ε)ρά ανκόρ Αφού η γη θα γυρίζει ακόμα
Même quand nous ne tournerons plus

Μέμ κάν νου ν(ε) τουρν(ε)ρόν πλ(ι)

Και όταν εμείς δεν θα γυρίζουμε πια

Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes

Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem

Φε μουά σουρίρ ο μπο μιλι(έ) ντέν ρεκ(ι)έμ Κάνε με να χαμογελάσω στη μέση ενός ρέκβιεμ
Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne

Φε μουά ντανσέ (ζ)(ί)σκα σκ(ε) λ(ε) τάν νου ρ(ε)πρέν(ε) Κάνε με να χορέψω μέχρι να μας πάρει ο χρόνος

Ce qu'il a donné

Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε

Un an, deux ans, cent ans de bonheur

Εν άν, ντ(ε) ζ άν σάντ άν ντ μπον(έ)ρ Ένα χρόνο, δύο χρόνια, εκατό χρόνια ευτυχίας

Puis la vie te cueille comme une fleur

Π(ι)ί λα βί τ(ε) κ(έ)γι κομ (ί)ν φλ(έ)ρ Τότε η ζωή σε επιλέγει σαν ένα λουλούδι

Fais-moi marrer j'en ai besoin

Φέ μουά μαρέ (ζ)ανέ μπεζουέν Κάνε με να γελάσω, το έχω ανάγκη

En attendant que sonne l'heure

Αν ατανντάν κ(ε) σόν(ε) λ(έ)ρ Περιμένοντας να έρθει εκείνη η ώρα

Un an, deux ans, cent ans à deux

Εν άν, ντ(ε) ζ άν σάντ άν α ντ(έ) Ένα χρόνο, δύο χρόνια, εκατό χρόνια οι δυo μας

Et puis un jour on est tout seul

Ε π(ι)ί εν (ζ)ούρ ονέ του σ(έ)λ Και μετά κάποια μέρα είμαστε όλοι μόνοι

On pleure mais on survit quand même

Oν πλ(έ)ρ με ον σ(ι)ρβί κάν μέμ(ε) Κλαίμε αλλά τελικά επιβιώνουμε

C'est la beauté du requiem

Σέ λα μποτέ ντ(ι) ρεκ(ι)έμ Αυτή είναι η ομορφιά του ρέκβιεμ

Les étincelles deviennent des flammes

Λεζ ετενσέλ ντ(ε)βιέν ντε φλάμ(ε) Οι σπίθες γίνονται φλόγες

Les petites filles deviennent des femmes

Λε π(ε)τίτ φίγι ντ(ε)βιέν ντε φάμ(ε) Τα μικρά κορίτσια γίνονται γυναίκες

Ce que tu crois être la mort

Σ(ε) κ(ε) τ(ι) κρουά έτρ(ε) λα μόρ Ο,τι πιστεύεις πως είναι θάνατος  

C'est un brasier et rien de plus

Σέ τέν μπραζιέ ε ριέν ντ(ε) πλ(ί) Είναι μια πυρκαγιά και τίποτα περισσότερο

Nos déchirures, nos déchéances

Νο ντε(σ)ιρ(ί)ρ, νο ντε(σ)εάνς Οι γρατζουνιές μας,οι αδυναμίες μας

On pense qu'elles ont de l'importance

Ον πάνς κέλ ζόν ντ(ε) λενπορτάνς Νομίζουμε πως έχουν σημασία

Mais demain renaîtra le jour

Με ντ(ε)μέν ρ(ε)νετρά λ(ε (ζ)ούρ Αλλά αύριο η μέρα θα ξαναγεννηθεί

Comme si nous n'avions pas vécu

Κομ σι νου ναβιόν πα βεκ(ί) Σαν να μην έχουμε ξαναζήσει

Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes

Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem

Φε μουά σουρίρ ο μπο μιλι(έ ντέν ρεκ(ι)έμ Κάνε με να χαμογελάσω στη μέση ενός ρέκβιεμ
Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne

Φε μουά ντανσέ (ζ)(ί)σκα σκ(ε) λ(ε) τάν νου ρ(ε)πρέν(ε) Κάνε με να χορέψω μέχρι να μας πάρει ο χρόνος

Ce qu'il a donné

Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε

Un an, deux ans, cent ans de bonheur

Εν άν, ντ(ε) ζ άν σάντ άν ντ(ε) μπον(έ)ρ Ένα χρόνο, δύο χρόνια, εκατό χρόνια ευτυχίας

Puis la vie te cueille comme une fleur

Π(ι)ί λα βί τ(ε) κ(έ)γι κομ (ί)ν φλ(έ)ρ Τότε η ζωή σε επιλέγει σαν ένα λουλούδι

Fais-moi marrer j'en ai besoin

Φέ μουά μαρέ (ζ)ανέ μπεζουέν Κάνε με να γελάσω, το έχω ανάγκη

En attendant que sonne l'heure

Αν ατανντάν κ(ε) σόν(ε) λ(έ)ρ Περιμένοντας να έρθει εκείνη η ώρα

Un an, deux ans, cent ans à deux

Εν άν, ντ(ε) ζ άν σάντ άν α ντ(έ) Ένα χρόνο, δύο χρόνια, εκατό χρόνια οι δυo μας

Et puis un jour on est tout seul

Ε π(ι)ί εν (ζ)ούρ ονέ του σ(έ)λ Και μετά κάποια μέρα είμαστε όλοι μόνοι

On pleure mais on survit quand même

Oν πλ(έ)ρ με ον σ(ι)ρβί κάν μέμ Κλαίμε αλλά τελικά επιβιώνουμε

C'est la beauté du requiem

Σέ λα μποτέ ντ(ι) ρεκ(ι)έμ Αυτή είναι η ομορφιά του ρέκβιεμ

Des amours naissent, des amours meurent

Ντε ζ αμούρ μ(έ)ρ, ντε ζ αμούρ νέσ(ε) Αγάπες πεθαίνουν, αγάπες γεννιούνται

Ce soir enfin je n'ai plus peur

Σ(ε) σουάρ ανφέν (ζ)(ε) νέ πλ(ι) π(έ)ρ Απόψε επιτέλους δεν φοβάμαι πια

Je sais que je t'aimerai encore

(Ζ)(ε) σε κ(ε) (ζ)(ε) τεμρέ ανκόρ Ξέρω πως θα σε αγαπήσω ξανά

Quand la terre ne tournera plus

Καν λα τερ ν(ε) τουρν(ε)ρά πλ(ί) Όταν η γη δεν θα γυρίζει πια

Des amours naissent, des amours meurent

Ντε ζ αμούρ μ(έ)ρ, ντε ζ αμούρ νέσ(ε) Αγάπες πεθαίνουν, αγάπες γεννιούνται

Ce soir enfin je n'ai plus peur

Σ(ε) σουάρ ανφέν (ζ)(ε) νέ πλ(ι) π(ε)ρ Απόψε επιτέλους δεν φοβάμαι πια

Je sais que je t'aimerai encore

(Ζ)(ε) σε κ(ε) (ζ)(ε) τεμρέ ανκόρ Ξέρω πως θα σε αγαπήσω ξανά
Quand la terre ne tournera plus Καν λα τερ ν(ε) τουρν(ε)ρά πλ(ι) Όταν η γη δεν θα γυρίζει πια

Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes

Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem

Φε μουά σουρίρ ο μπο μιλι(έ) ντέν ρεκ(ι)έμ Κάνε με να χαμογελάσω στη μέση ενός ρέκβιεμ

Embrasse-moi dis-moi que tu m'aimes

Ανμπράσ(ε) μουά ντι μουά κ(ε) τ(ι) μέμ(ε) Φίλα με,πες μου πως με αγαπάς

Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne

Φε μουά ντανσέ (ζ)(ί)σκα σκ(ε) λ(ε) τάν νου ρ(ε)πρέν(ε) Κάνε με να χορέψω μέχρι να μας πάρει ο χρόνος

Ce qu'il a donné

Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε

Ce qu'il a donné

Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε
Ce qu'il a donné Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε
Ce qu'il a donné Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε
Ce qu'il a donné Σ(ε) κίλ α ντονέ ΄Οτι έδωσε
 
Γαλλικά στο σπίτι
Σε 3 ώρες διαβάζεις και σε 3 μήνες μιλάς!
Κέρδος πάνω από 1000€! 3 χρόνια (x) 10μήνες (x) 50€/μήνα = 1500€*
Ιδανικό για όλη την οικογένεια και όλες τις τάξεις δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου μέχρι το επίπεδο Α2 με τη πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης γαλλικών από τον υπολογιστή, το smartphone και το tablet.
Πρωτότυπη ιδέα για δώρο σε μικρούς και μεγάλους.
Για 6 μήνες συνδρομή
29,90€
Για 12 μήνες συνδρομή
49,90€

Τι αγοράζω

Με κάθε αγορά ενός από τα παραπάνω πακέτα αποκτάτε ατομικό λογαριασμό** για πλήρη πρόσβαση στην ύλη.

Αναλυτικά η ύλη περιέχει:

 • 5 βίντεο ενοτήτων
 • 250 σελίδες ύλης με γραμματική, μαθήματα και ασκήσεις
 • 150 συνολικά κεφάλαια
 • 50 ασκήσεις
 • 1500 ηχητικά αποσπάσματα και βοηθήματα
 • 22 γαλλικά τραγούδια με προφορά και μετάφραση
 • 20 διάλογοι στο Παρίσι και τουριστικές πληροφορίες
 • γαλλική κουλτούρα
 • παρέχεται πλήρης υποστηρικτική διαδικασία με email ή μέσω skype
 • με προφορά στα ελληνικά σε όλα τα μαθήματα
 • τεστ λεξιλογίου
 • τεστ γραπτής κατανόησης
 • τεστ προφορικής κατανόησης
 • παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
 • λεξικό 1200 λέξεων
* Η εκτίμηση του κέρδους αναφέρεται σε παρακολούθηση εντατικού φροντιστηρίου για τρία τουλάχιστον χρόνια.
** Ο κάθε λογαριασμός χρήστη επιτρέπει πρόσβαση σε όλη την ύλη μόνο για τον ίδιο